Pengertian dan 5 Jenis Macam Puisi

Pengertian Puisi

Pengertian dan 5 Jenis Macam Puisi – Puisi ialah sebuah kata-kata yang indah, Puisi tersebut memiliki jenis-jenis atau juga macam-macam puisi. pengertian puisi ialah suatu karangan yang mengungkapkan suatu pikiran dan juga perasaan seseotang dengan mengutamakan pada keindahan kata-katanya.

Oleh Sebab itu, puisi tersebut dapat mengungkapkan macam dan juga berbagai hal sebagai contohnya ialah mengungkapkan Kerinduan seseorang, kegelisahan seseorang, atau juga pengagungan seseorang, dengan ungkapan kata-kata indah.

Pengertian Dan Macam Puisi
Pengertian Dan Macam Puisi

Jenis-jenis atau macam puisi tersebut terbagi dari 3 yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan juga puisi Deskriptif, pada setiap jenis-jenis atau juga macam-macam puisi ini terdapat berbagai bagian-bagian sehingga terdapat sub-sub dalam puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif yang terbagi-bagi lagi, Untuk dapat mengetahui jenis-jenis atau macam-macam puisi, serta bagian-bagian dari jenis-jenis puisi ini ialah sebagai berikut ini :

Macam Dan Jenis Puisi

 • Puisi Naratif
  Puisi naratif ialah mengungkapkan suatu cerita atau juga penjelasan penyair. Puisi tersebut terbagi lagi ke dalam dua macam, yakni puisi balada dan juga puisi romansa.

  1.Puisi Balada
  ialah puisi yang bercerita mengenai orang-orang perkasa ataupun ke arah tokoh pujaan. Sebagai contohnya Puisi Balada orang-orang tercinta dan juga blues untuk bonnie yang di karyakan W.S. Rendra.

  2.Puisi Romansa
  ialah puisi suatu cerita yang menggunakan bahasa yang romantis, berisikan dengan kisah percintaan yang diselingi dengan perkelahian dan juga petualangan. Rendra juga banyak sekali menulis puisi romansa. Kirdjomuljo juga menulis romansa yang berisikan kisah petualangan dengan judul “Romance Perjalanan”. Kisah cinta dalam puisi tersebut dapat juga berarti suatu cinta tanah air, seperti puisi romansa yang dibuat ramadhan K.H
 • Puisi Lirik
  Dalam Puisi lirik terbagi lagi antara lain ialah seperti elegi, ode, dan juga serenada.

  1.Elegi ialah puisi yang mengungkapkan suatu perasaan duka. Sebagai contoh ialah “Elegi Jakarta” yang dibuat oleh Asrul Sani yang mengungkapkan suatu perasaan duka penyair pada Jakarta.

  2.Serenada ialah puisi percintaan yang dapat disajikan dengan dinyanyikan. Kata “Serenada” tersebut berarti nyanyian yang tepat dinyayikan di waktu yang senja. Rendra banyak sekali menciptakan puisi serenada didalam 4(Empat) Kumpulan sajak sebagai contohnya misalnya ” Serenada Hitam”, “Serenda Biru”, “Serenada Merah Jambu”, “Serenda Ungu” , “Serenada kelabu”, dan lain sebagainya. Warna-warna pada belakang serenada tersebut melambangkan sifat nyanyian cinta tersebut : Terdapat yang bahagia,sedih, kecewa, dan juga lain sebagainya.

  3.Ode ialah puisi berisi mengenai pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau juga pada suatu keadaan, contoh ode ialah “Teratai”, “diponegoro”.
 • Puisi Deskriptif
  Dalam puisi jenis Deskriptif ini, penyair bertindak ialah sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau pada peristiwa, bend, atau juga suasana yang dipandang sangat menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk kedalam puisi deskriptif ialah, satire, puisi kritik sosial, dan juga puisi impresionistik.

  1.Puisi Satire ialah puisi yag mengungkapkan suatu perasaan yang tidak puas penyair terhadap suatu keadaan atau peristiwa , yang dituangkannya dengan melalui suatu menyindir, atau juga menyatakan sebaliknya.

  2.Puisi Kritik Sosial ialah puisi yang menyatakan suatu ketidaksenangan penyair terhadap suatu keadaan atau peristiwa terhadap diri seseorang, tetapi dengan cara membeberkan kepincangan ataupun ketidakberesan keadaan atau peristiwa orang ini.

  3.Puisi impresionistik ialah puisi yang mengungkapkan suatu kesan (impresi) penyair terhadap suatu hal.

Demikian Penjelasan tentang Pengertian dan 5 Jenis Macam Puisi Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Para Pembaca Gurupendidikan.com 🙂

/* */