10 Ciri-Ciri dan Hakikat Sosiologi – Sosiologi ialah salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu yang telah memenuhi semua unsur ilmu pengetahuan. Soerjono Soekanto mengutip ciri-ciri sosiologi dari Harry […]