“Skala Peta” Pengertian & ( Jenis – Rumus – Contoh )

Diposting pada

“Skala Peta” Pengertian & ( Jenis – Rumus – Contoh )

GuruPendidikan.Com – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai skala peta yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, jenis, rumus, dan contoh, agar lebih memahami dan mengerti simak ulasan berikut ini.

Skala Peta Pengertian Jenis Rumus Contoh
Apa pengertian dari skala peta..?? pada proses pembuatan peta skala peta “map scale” ialah salah satu unsur yang ada dalam suatu peta dan terdapat rumus khusus untuk menghitung besar skala dari peta tersebut. Seperti yang umum dipahami, suatu peta menggambarkan daerah di permukaan bumi yang diperkecil dengan skala.

Pengecilan daerah tersebut menjadi suatu penyajian pada bidang datar, berupa peta memerlukan penjelasan tentang hubungan matematik antara ukuran-ukuran geometrik khususnya jarak yang ada di permukaan bumi dan di peta.

Pengertian Skala Peta

  • Skala peta dapat diartikan sebagai perbandingan “rasio” antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya kedua titik tersebut di permukaan bumi atau dilapangan dan pada satuan yang sama.
  • Skala peta ialah informasi yang mutlaj harus dicantumkan agar pemakai dapat mengukur jarak sesungguhnya pada peta. Misalnya peta skala 1:250.000 artinya jarak 1 cm di peta sama dengan jarak 250.000 cm di lapangan “jarak horizontal”. Skala pada peta dapat ditulis dengan dua cara yakni dengan cara menulis skala angka atau skala garis.

Jenis Peta Berdasarkan Skala

Adapun jenis peta yang berdasarkan skala yaitu:

  • Peta kadaster yakni peta yang besklaa besar dengan skala 1:100-1:5000
  • Peta skala besar yakni yang berskala 1:5000-1:250.000
  • Peta skala menengah yakni peta yang berskala 1:250.000-1:500.000
  • Peta skala kecil yakni peta yang berskala 1:500.000-1:1.000.000
  • Peta geografi yakni peta yang berskala >1:1.000.000

Rumus Skala Peta

Rumus skala peta digunakan untuk menentukan atau menghitung besar skala dari suatu peta. Rumus ini sangatlah sederhana, hanya memuat perhitungan biasa, kami yakin semuanya dapat menggunakan rumus skala peta ini dengan baik. Seperti apa rumusnya..?? Berikut ini ialah rumus mencari besar skala dari suatu peta.

Rumus mencari skala

Skala = Jaraka pada peta : Jarak sesungguhnya

Nah meri kita coba rumus skala peta diatas melalui contoh soal berikut ini:

Diketahui:

  • Jarak kota A dan kota B dalam peta ialah 20 cm. Sedangkan jarak sesungguhnya ketika diukur dilapangan ialah 200.000 cm. Berapakah besar skalanya..???

Jawab:

  • Skala peta = Jarak pada peta / Jarak sesungguhnya = 20 cm : 200.000 cm = 1 : 2000. Jadi besar skala peta tersebut ialah 1 : 2000.

Demikianlah pembahasan mengenai “Skala Peta” Pengertian & ( Jenis – Rumus – Contoh ) semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Baca Juga: