Sejarah Islam adalah sejarah agama Islam mulai menurun dalam wahyu pertama di 622 seperti diungkapkan Rasul terakhir, Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi sampai sekarang. Sejarah Agama Islam […]

Pengertian Berita Berita merupakan infrormasi tetang susuatu hal yang sedang terjadi atau informasi baru, dan diberikan atau disajikan dalam ebntuk siara, cetak, internet, atau dari mulut kemulut kepada orang ketiga […]

Akhlakul Karimah Adalah : Dalil, Pengertian, Jenis, Dan Contohnya – Akhlak merupakan sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanyalah lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran pertimbangan atau […]