√ Sejarah Bahasa Indonesia Terlengkap ( Fungsi, Perkembangan Dan Kedudukan )

Sejarah Bahasa Indonesia Terlengkap

√ Sejarah Bahasa Indonesia Terlengkap ( Fungsi, Perkembangan Dan Kedudukan ) Bahasa indonesia itu pada umunya berasal dari bahasa melayu, pada zaman sebelumnya lebih tepatnya pada dizaman kerajaan sriwijaya bahasa melayu itu banyak digunakan ialah sebagai bahasa penghubung antar suku pada plosok nusantara. Selain itu juga bahasa melayu tersebut di gunakan ialah sebagai bahasa perdagangan antar pedagang dalam suatu … Read more

/* */