Akal – Pengertian, Kebenaran, Contoh, Para Ahli : Akal adalah suatu alat spiritual atau rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan antara benar dan salah dan kemampuan untuk menganalisis sesuatu pengalaman […]