Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa Terlengkap

Diposting pada

Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa Terlenngkap

Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa Terlengkap – Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ialah sebuah organisasi internasional yang anggotanya  hampir diseluruh negara bagian dunia. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  ini dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional,perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia , dan juga lembaga ekonomi.

Perserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa Bangsa

Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini pertama kalinya dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 1945.Sejak didirikan sampai sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini telah banyak berperan aktif didalam memelihara dan juga meningkatkan perdamaian, keamanan dunia, serta memajukan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa didunia.

Pengertian Dan Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut terletak di kota New York, Amerika Serikat tetapi tanah dan juga bangunannya ialah merupakan wilayah internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki bendera, kantor pos, dan juga perangko sendiri. Pada persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digunakan 6 (enam) bahasa resmi, ialah sebagai berikut

 1. Inggris.
 2. Mandarin.
 3. Arab.
 4. Perancis.
 5. Spanyol.
 6. Rusia.

Tujuan PBB 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Memiliki Tujuan , ialah sebagai berikut :

 1. Menjaga perdamaian seluruh dunia.
 2. Mengembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia.
 3. Bekerja sama untuk dapat membantu rakyat untuk hidup lebih baik, melenyapkan kemiskinan, penyakit dan juga menghilangkan buta aksara di dunia, menghentikan perusakan lingkungan dan juga mendorong penghormatan terhadap hak-hak serta  kebebasan manusia.
 4. Menjadi pusat dalam membantu bangsa-bangsa mencapai tujuan tersebut di atas.

Prinsip -Prinsip PPB

Prinsip -prinsip yang melandasi kinerja Perserikatan Bangsa Bangsa , ialah sebagai berikut:

 • Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kedaulatan yang sederajat.
 • Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus dapat mematuhi piagam PBB.
 • Negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara damai.
 • Negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan ataupun ancaman untuk  dapat menggunakan kekerasan.
 • Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak diperbolehkan untuk campur tangan di dalam masalah dalam negeri manapun.
 • Negara-negara anggota perlu membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Badan-badan  Perserikatan Bangsa-Bangsa yang utama, ialah terdiri dari:

 

   • Majelis Umum (General Assembly): Majelis umum ialah satu-satunya badan PBB yang anggotanya mencakup semua anggota PBB.

    

    

     • Dewan Keamanan (Security Council): Dewan Keamanan ialah badan PBB yang berguna pokok memelihara ataupun mempertahankan perdamaian dan juga keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan juga  tujuan PBB.

      

      

       • Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council): Dewan Ekonomi dan Sosial ialah badan PBB yang terdiri dari 54 anggota. yang pada setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masa jabatan tiga tahun. Fungsi Dewan Ekonomi dan Sosial ialah sebagai dewan yang bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi dan sosial PBB.

        

        

         • Dewan Perwakilan (Trusteeship Council): Dewan Perwakilan ialah badan PBB yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan juga melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang masuk kategori wilayah perwalian.

          

          

           • Mahkamah Pengadilan Internasional (Internasional Court of Justice): Mahkamah Internasional ialah badan pengadilan resmi yang bersifat tetap dan juga yang bertugas untuk dapat memeriksa serta memutus perkara-perkara yang diajukan padanya.

            

            

             • Sekretariat (Secretariat): Sekretariat PBB ialah salah satu badan PBB yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dan dibantu oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia.Sekretariat PBB ini menyediakan penelitian, informasi, dan juga fasilitas yang dibutuhkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa untuk rapat-rapatnya.

              

              

             Demikian Penjelasan tentang Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa Terlengkap Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Para Pembaca Gurupendidikan.com 🙂