Pengertian Perniagaan Dalam Hukum Dagang Beserta Bentuk Dasar Kepemilikan Bisnis

Diposting pada

Pengertian Perniagaan

Perniagaan merupakan bentuk dari organisasi yang diiktiraf dan sah sebagai penyedia perkhidmatan atau barangg, atau keduannya, kepada pelanggan, perniagaan serta entiti kerajaan. Perniagaan merupakan ekonomi kapitalis yang paling utama.

Banyak perniagaan merupakan milik persendirian. Satu perniagaan lazimnya dibentuk agar dapat mencari keuntungan yang akan menambah kekayaan pemiliknya dan membesarkan perniagaan itu dengan sendirinya. Pengendali dan memiliki suatu perniagaan memiliki satu daripada objektif utama yaitu penjanaan atau penerimaan satu pengambilan kewenangan didalam pertukaran bagi kerja dan penerimaan resiko.

Pengecualian penting termasuk perusahaan kerjasama dan perusahaan milik negara. Perniagaan juga boleh dibentuk agar menjadi tanpa keuntungan atau berubah menjadi perusahaan milik negara.

Sebuah istilah “perniagaan” memiliki sedikit-dikitnya tiga kegunaan, bergantung terhadap ruang lingkup-satu pemakaian (di atas) bermaksud perbedaan, pemakaian umum sebagai rujukan terhadap sktor pasaran yang tertentu, seperti bentuk gabungan seperti agribuiness dan “perniagaan muzik”. Bagaimanapun, perniagaan yang tepat, seperti lainnya didalam falsafah perniagaan, merupakan salah satu hal yang rumit atau istilah yang diperdebatkan.

Bentuk dasar kepemilikan bisnis

Walupun bentuk kepemilikan bisnis berbeda pada setiap negara, namun ada beberapa bentuk yang dianggap umum, seperti:

 • Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan sebuah bisnis yang berkepemilikannya di satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas harta perusahaan. Dalam arti, jika bisnis pengalami kerugian, pemilik lah yang wajib menanggung seluruh kurugian tersebut.

Perniagaan Dalam Hukum Dagang
Perniagaan Dalam Hukum Dagang
 • Persekutuan

Persekutuan merupakan sebuah bisnis yang diamana dua orang atau lebih bekerja sama dalam mengoprasikan perusahaan sebagai pendapatan profit. Sama dengan perusahaan perseorangan, setiap sekutu (anggota persekutuan) mempunyai tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Dan Perusahaan persekutuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu persekutuan komanditer dan firma.

 • Perseroan

Perseroan merupakan sebuah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik mempunyai tanggung jawab yang terbatas atas harta kepemilikan perusahaan.

 • Koperasi

Koperasi merupakan sebuah bisnis beranggotkan badan hukum koperasi atau orang-orang dengan melandaskan kegitannya dengan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang memiliki dasar asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan sebagai penyejahtera anggotanya. Karakteristik yang utama dari koperasi ialah dengan membedakan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi mempunyai identitas ganda, yang maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Klasifikasi

Perniagaan tediri dari berbagai jenis, serta berbagai akibatnya, perniagaan dapat dikelompokan dengan cara berbeza-beza. diantaranta ialah ada banyak cara yang bisa dipakai untuk mengelompokan bisnis mengabungkan periagaan dengan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam mendapatkan keuntungan.

 • Manufaktur

Manufaktur merupakan perniagaan yang menghasilkan sebuah produk yang berasal daripada barang mentah atau komponen-komponen, lalu dijual dagar mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh manufaktur merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan barang fizikal seperti kereta atau paip.

 • Perniagaan Jasa

Perniagaan jasa merupakan perniagaan yang dapar menghasilkan barang tidak ketara, serta mendatkan keuntungan dangan cara meminta bayaran atas jasa yang sudah diberikan. Sebagai contoh perniagaan jasa ialah konsultan dan psikologi.

 • Pengedar dan peruncit

Pengedar dan peruncit merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perantara barang antara pengeluar dengan pengguna. Kebanyakan kedai dan perusahaan yang berorientasi-pelanggan merupakan peruncit atau pengedar.

 • Perniagaan nimeral dan pertanian

Perniagaan nimeral dan pertanian merupakan sebuah perniagaan yang dapat menghasilkan barang-barang mantah, seperti tanaman atau bahan mineral.

Perniagaan kewangan merupakan perniagaan yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan daripada pelaburan dan pengurusan sebuah modal.

 • Perniagaan maklumat

Perniagaan maklumat merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan sebuah keuntunfan dari penjualan-kembali harta intelektual (intelellectual property).

 • Ultiliti

Ultiliti merupakan perniagaan yang dapat mengendalikan jasa untuk orang yang masih awam, seperti air dan elektrik, serta biasanya dibiayai oleh pemperintah.

 • Perniagaan hartanah

Perniagaan hartanah merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, senyawa, serta mengembangkan hartanah, baungunan, serta rumah.

 • Perniagaan pengangkutan

Perniagaan pengangkutan merupakan perniagaan yang mendapatkan sebuah keuntunfan dangan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah tempat ke tempat lainnya.

Pengurusan

Seorang pelajar yang mempelajari pengendalian perniagaan secara efektif dan efisien disebut dengan pengurusan. Cabang utama dari pengurusan merupakan pengurusan kewangan, pengurusan strategik, pengurusan teknologi maklumat, pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, pengurusan operasi, pengurusan produk, perniagaan pintar, serta pengurusan pemasaran.

Demikian Penjelasan Tentang Semoga Pengertian Perniagaan Dalam Hukum Dagang Beserta Bentuk Dasar Kepemilikan Bisnis Bermanfaat Untuk Semua Pembaca GuruPendidikan.Com 😀