Pengertian Dan 2 Faktor Hubungan Sosial

Diposting pada

Pengertian Hubungan Sosial

Pengertian Dan 2 Faktor Hubungan Sosial –  Hubungan Sosial ialah hubungan antara satu perorangan dengan perorangan yang lain atau antara perseorangan dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok ,yang saling mempengaruhi dan juga didasarkan oleh kesadaran untuk saling membantu.

Hubungan Sosial
Hubungan Sosial

Di dalam Sosiologi hubungan sosial dikenal dengan Interaksi sosial . Interaksi Sosial ialah Proses yang mana Saling memengaruhi di antara satu orang bahkan lebih . Seseorang dapat melakukan hubungan sosial secara naluri dengan di dorong oleh dua faktor , baik itu faktor dari dalam(internal) Maupun faktor dari luar(eksternal) .

Ciri -Ciri Hubungan Sosial

Hubungan Sosial memiliki ciri-ciri ialah sebagai berikut :

 1. Terdapat pelaku yang lebih dari dua orang.
 2. Terdapat tujuan-tujuan tertentu.
 3. Terdapat komunikasi antara pelaku dengan memakai simbol simbol dalam bentuk bahasa lisan ataupun bahasa isyarat
 4. Terdapat dimensi waktu (masa lalu , sekarang , dan masa depan) yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung

Faktor Hubungan Sosial

Terdapat 2 categori dalam faktor hubungan sosial , ialah faktor internal dan juga faktor eksternal ;

Faktor Internal Terjadinya hubungan Sosial

faktor dari dalam diri yang mendorong terjadinya hubungan sosial ialah sebagai berikut ;

 • Keinginan untuk dapat meneruskan ataupun mengembangkan keturunan dengan melalui perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis yang saling tertarik dan juga saling berinteraksi .
 • Keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang disebabkan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dikarenakan manusia adalah makluk sosialmembutuhkan bantuan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan nya.
 • Keinginan untuk dapat mempertahankan hidup terutama untuk menghadapi serangan dari segala hal.
 • Keinginan untuk dapat melakukan komunikasi dengan sesama .

Faktor Eksternal Terjadinnya Hubungan Sosial

 

Faktor yang terjadi dari luar mendorong hubungan sosial sebagai berikut :

 • Simpati
  Simpati ialah suatu sikap tertarik kepada orang lain yang disebabkan karena adanya sesuatu hal .

 • Motivasi
  Motivasi ialah dorongan yang ada didalam diri seseorang yang mendasari orang untuk melakukan perbuatan.

 • Empati
  Empati ialah Proses Pisikis ,adalah rasa iba ataupun haru sebagai akibat dari tersentuh perasaannya dengan objek yang Ada di hadapan nya .

 • Sugesti
  Sugesti ialah kepercayaan yang mana dapat sangat mendalami diri seseorang kepada orang lain . pengaruh sugesti ini muncul secara tiba – tiba dan tanpa adanya pemikiran untuk mempertimbangkan terlebih dahulu.

 • Imitasi
  Imitasi ialah dorongan atau rasa ingin untuk dapat meniru sesuatu yang ada pada orang lain. Imitasi tersebut muncul disebabkan karena adanya minat , atau yang menjadi perhatian atas sikap mengagumi Terhadap orang lain yang dianggap sesuai .

 • Identitas
  Identitas ialah suatu dorongan terhadap seseorang untuk dapat menjadikan dirinya menjadi identik atau sama dengan orang lain .

 

Demikian Penjelasan tentang Pengertian Dan 2 Faktor Hubungan Sosial Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Para Pembaca Gurupendidikan.com 🙂