Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis

Pengertian Fotosintesis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis – Proses fotosintesis dipengaruhi ialah oleh beberapa faktor, baik itu dari faktor internal maupun juga dari faktor eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi proses fotosintesis ialah seperti kadar CO2 diudara, suhu,cahaya, air, kadar O2, Kadar kandungan Hara didalam tanaman, semua point-point itu ialah faktor-faktor yang mempengaruhi proses Fotosintesis, yang mana fotosintesis didalam pembentukan bahan organik tersebut dibantu oleh point-point di atas yang menjadikan acuan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fatosintesis, dikarenakan fotosintesis tersebut dapat membantu manusia untuk dapat bernapas dikarenakan fotosintesis tersebut ialah menghasilkan O2 sehingga fotosintesis tersebut sangat berperan penting didalam kehidupan manusia, hewan dan juga lain-lainnya.

Faktor Fotosintesis
Faktor Fotosintesis

Untuk dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Fotosintesis, ialah lanjut membaca pembahasan serta juga pembahasannya dibawah ini :

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi proses Fotosintesis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Fotosintesis ialah sebagai berikut ini :

 • Kadar CO2 
  Proses dari fotosintesis tersebut dapat ditingkatkan dengan cara meningkatnya kadar CO2 (oksigen) udara. Namun tetapi, Apabila kadarnya tersebut terlalu tinggi dapat juga meracuni atau juga dapat menyebabkan stomata tertutup, sehingga proses dari fotosintesis tersebut terganggu.

 • Suhu
  Suhu juga salah satu faktor yang mempengaruhi proses dari fotosintesis tersebut , apabila semakin tinggi suhu tersebut , maka semakin tinggi juga proses fotosintesis.

 • Cahaya
  Cahaya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis Energi cahaya yang diserap tumbuhan tersebut bergantung pada suatu intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya tersebut, dan  juga lamanya penyinaran.Terdapat 3 Energi Cahaya yang diserap oleh Tumbuhan yang mempengaruhi fotosintesis  ialah sebagai berikut :

  1. Intensitas cahaya.
  Apabila semakin rendah intensitas cahaya tersebut, maka semakin rendah proses fotosintesis tersebut dikarenakan energi yang diserap tersebut tidak mencukupi untuk proses fotosintesis

  2. Panjang gelombang
  Panjang gelombang cahaya tersebut ditunjukkan oleh spektrum cahaya serta juga cahaya merah, kuning, jingga, hijau, serta biru. Klorofil tersebut menyerap warna merah serta biru, yakni panjang gelombang yang paling banyak digunakan didalam suatu proses fotosintesis. Sedangkan penyerapan yang terendah ialah bewarna hijau. Warna hijau dan juga daun tersebut menunjukkanan bahwa sinar hijau tersebut banyak dipantulkan dan juga kloroplas.

  3. Lama penyinaran.
  Penyinaran dalam skala terus-menerus tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya fotosintesis secara terus menerus juga .

 • Air
  Air sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. apabila tidak tersedia air dengan cukup, maka dapat mengganggu pembentukan zat karbohidrat.

 • Kadar O2
  Bila kadar O2 dan juga udara diturunkan dari 20% menjadi 1%, maka yang terjadi fotosintesis tersebut naik 30%. Jadi, O2 tersebut mempunyai daya sebagai penghambat fotosintesis.

 • Kandungan Hara dalam Tanaman
  Unsur Mg dan juga N tersebut sangat dibutuhkan diddalam pembentukan klorofil. Jika unsur Mg serta N tersebut tidak cukup banyak tersedia, maka pembentukan klorofil tersebut juga terhambat. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan laju fotosintesis.

Demikian Penjelasan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Para Pembaca Gurupendidikan.com 🙂

/* */