Pengertian Protokol WAN Protocol WAN adalah aturan atau tata cara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data atau mengatur komunikasi data dalam sebuah jaringan WAN. Jaringan protokol adalah himpunan aturan-aturan main […]