Pengertian HAM 10 Jenis Dan Pengertian HAM (HAK ASASI MANUSIA) – Hak asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang telah dimiliki oleh seseorang sejak dia masih dalam kandungan. HAM tersebut berlaku dengan secara universal .Hak asasi […]