Pengertian Makhluk Hidup 10 Pengertian Makhluk Hidup Menurut Para Ahli Terlengkap¬†– Dalam biologi dan juga dalam ekologi, organisme dalam bahasa yunani¬† (organon) yang mempunyai arti “alat” ialah kumpulan molekul-molekul yang […]