Pengertian Dana Bank Pengertian dan Sumber Dana Bank Menurut Para Ahli – Dana  disimpan kedalam bank ialah sumber dana yang dominan dan juga paling diandalkan oleh bank dalam melangsungkan usahanya tersebut. Pengertian Bank Baca […]

Pengertian Bank Pengertian Bank Menurut Para Ahli – Pengertian Bank Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart ialah badan usaha yang wujudnya ialah memuaskan keperluan orang lain, dengan cara memberikan kredit yang […]