Pengertian  Amfibi Pengertian Jenis Dan Ciri-Ciri Amfibi Dalam Ilmu Biologi – Amfibi ialah hewan yang secara taksonomi tersebut dikelompokkan kedalam kelas Amphibia. Secara Umum amfibi atau juga amfibia itu dapat diberikan pengertian ialah sebagai […]