GuruPendidikan.Com – Di kehidupan bersama di masyarakat dalam pengendalian sosial berfungsi untuk dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Hal ini guna […]